Image

Gammel Kongevej 163 - Hovedtrapper m.m.

Plan 1 har hjulpet foreningen med at forny den klassiske opgang, med friske farver og med ...

Læs mere
Image

Vinduesudskiftning - AB Thorsgaard

Omfattende udskiftning af overdimensionerede vinduer, der krævede udvikling af nye hængsle...

Læs mere
Image

Tagterrasser - AB Bisp

Udvidelse af tørrelofter til taglejligheder og tagterrasser

Læs mere
Image

Tagbolig - Herluf Trolles Gade

Gennemgribende vinduesrenovering med sideløbende etablering af tagboliger

Læs mere
Image

Tagbolig - Vendersgade 26

Udnyttelse af eksisterende loftsarealer til tagboliger

Læs mere
Image

Tagboliger - AB Njal

Tagudskiftning med sideløbende etablering af tagboliger

Læs mere
Image

Totalrådgivning - AB Ingolf

Gennemgribende renoveringsprojekt med totaludskiftning af tegltag, vinduesrestaurering og ...

Læs mere
Image

Byfornyelse - Vesterbrogade 113

Totalrådgivning ved byfornyelsesprojekt omhandlende facaderenovering, trappeudskiftning og...

Læs mere