• Alle
  • Byggeri
  • Teknik
  • Bygherrerådgivning
  • Kulturarv
  • Spaceplanning
Image

Drifts- og vedligeholdelsesplan - Frydenlund

Udarbejdelse af DV-planer, for en varieret portefølje af bygninger ved Frydenlund.

Læs mere
Image

Istandsættelse af lejlighed i fredet ejendom

RESTAURERING - Rådgivning om proces med myndigheder, projektering og byggeledelse i forbin...

Læs mere
Image

Kulturværdibaseret istandsættelse af hovedtrappe

RESTAURERING - Plan 1 har hjulpet foreningen med at forny den klassiske opgang, med friske...

Læs mere
Image

Byfornyelse - Gammel Kalkbrænderivej

Omfattende byfornyelsesprojekt med herlighedsforøgelse for øje

Læs mere
Image

Vinduesudskiftning - AB Thorsgaard

Omfattende udskiftning af overdimensionerede vinduer, der krævede udvikling af nye hængsle...

Læs mere
Image

Tagterrasser - AB Bisp

Udvidelse af tørrelofter til taglejligheder og tagterrasser

Læs mere
Image

Tagbolig - Herluf Trolles Gade

Gennemgribende vinduesrenovering med sideløbende etablering af tagboliger

Læs mere
Image

Tagbolig - Vendersgade 26

Udnyttelse af eksisterende loftsarealer til tagboliger

Læs mere
Image

Tagboliger - AB Njal

Tagudskiftning med sideløbende etablering af tagboliger

Læs mere